Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 1987 Cilt: 1 Sayı: 3 Kalkınma-Teknoloji ve Araştırma Öz   Özet   PDF
İbrahim AKSÖZ
 
Yıl: 2011 Cilt: 18 Sayı: 82 KAPLAMA VE EMDİRME APLİKASYON YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU İLE ÜRETİLEN MELEZ KUMAŞLARIN PERFORMANS ÖZELLİKLERİNİN BELİRLENMESİ Öz   Özet   PDF
Gassan ASKER, Onur BALCI, Fadime TOPÇAL
 
Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 70-71 KAPLAMA VEYA LAMİNASYON TEKNİKLERİ İLE ÜRETİLEN KUMAŞLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE PERFORMANS TESTLERİ Öz   Özet   PDF
Yasemin BULUT, Vildan SÜLAR
 
Yıl: 1994 Cilt: 8 Sayı: 45-46 KARMAŞIK DOKUMA YAPILARININ BİLGİSAYAR DESTEKLİ TASARIMlNA MATEMATİKSEL BİR YAKLAŞIM Öz   Özet   PDF
Güngör BAŞER
 
Yıl: 1990 Cilt: 4 Sayı: 21 Katma Değer Verimliliğine Dayanan Yeni bir Teşvik Sistemi Önerisi Öz   Özet   PDF
Selçuk ÜNYELİ
 
Yıl: 2011 Cilt: 18 Sayı: 82 KATYONİK BOYARMADDELERİN BAZI ZARARLI BAKTERİLERE KARŞI eTKİSİNİN BELİRLENMESİ Öz   Özet   PDF
Mustafa TUTAK, Fatih GÜN
 
Yıl: 2006 Cilt: 13 Sayı: 61 KATYONiK PAMUK ELDESi VE UYGULAMALARI Öz   Özet   PDF
Nurhan ONAR
 
Yıl: 2011 Cilt: 18 Sayı: 81 KATYONİZASYON İŞLEMİNİN PAMUKLU KUMAŞLARIN BAZI ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ Öz   Özet   PDF
Şule S. Uğur, Merih Sarıışık, A. Hakan Aktaş
 
Yıl: 1989 Cilt: 3 Sayı: 17 Kıl Keçi Liflerinde Başlıca Mineral Maddeler, Bunların Renk ve Bazı Önemli Fiziksel Özellikler ile İlişkisi Öz   Özet   PDF
Gülseren YAZICIOĞLU, Gürbüz GÜLÜMSER, Nilüfer ERDEM
 
Yıl: 1991 Cilt: 5 Sayı: 25 Kimya Mühendisliği Açısından Boyama Prosesleri Öz   Özet   PDF
Zehra ÖZÇELİK, Yavuz ÖZÇELİK
 
Yıl: 2013 Cilt: 20 Sayı: 90 Kişiye Özel Giysiler için Vücuda Uygunluk Analizi Öz   Özet   PDF
Arzu VURUŞKAN, Ender BULGUN
 
Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 58 KLASiK DENiM PANTOLON ÜRETiMiNDE OPTiMUM KUMAŞ ENiNiN BELiRLENMESi ÜZERiNE BiR ARAŞTIRMA Öz   Özet   PDF
Sevil YEŞİLPINAR
 
Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 57 KOMPAKT İPLİKLER Öz   Özet   PDF
Ayşe ÇELİK, Yalçın BOZKURT
 
Yıl: 2012 Cilt: 19 Sayı: 85 Kompozit Nanolif ve Isı Uygulanmış Nanoliflerin Üretim ve Analizi Öz   Özet   PDF
Onur AYAZ, Nuray UÇAR, Elif BAHAR, Mustafa OKSUZ, Mehmet UCAR, Aysen ONEN, Ali DEMİR, Youjiang WANG
 
Yıl: 1996 Cilt: 10 Sayı: 53-54 Konfeksiyon İşletmelerinde Verimi Etkileyen Faaliyetleirn Temel Zaman İçindeki Paylarının Araştırılması Öz   Özet   PDF
 
Yıl: 1991 Cilt: 5 Sayı: 29 Konfeksiyon Raporu Öz   Özet   PDF
Çetin ERDOĞAN, Rahmi KARAGÜVEN
 
Yıl: 1994 Cilt: 8 Sayı: 45-46 Konfeksiyon Sanayiinde Kullanılan Giysi Süsleme ve Nakış Makinaları Öz   Özet   PDF
Emine ERCAN
 
Yıl: 2012 Cilt: 19 Sayı: 87 Konfeksiyonda Kumaş ve Model Çeşitliliğinin Üretimde Kalite ve Verimliliğe Etkisi Öz   Özet   PDF
Pınar Duru BAYKAL, Esen GÖÇER
 
Yıl: 1990 Cilt: 4 Sayı: 24 Körfez Krizinin Türk Ekonomisi Üzerindeki Etkileri Öz   Özet   PDF
İlker PARASIZ
 
Yıl: 1987 Cilt: 1 Sayı: 3 Koruyucu Giysi Yapımında Yeni Teknikler Öz   Özet   PDF
Süleyman ÇOBAN
 
Yıl: 1988 Cilt: 2 Sayı: 10 Kot Kumaşların Dökümlülük ve Mukavemet Özellikleri Üzerine Bir Araştırma Öz   Özet   PDF
Sevil ÖĞÜTMEN
 
Yıl: 2010 Cilt: 17 Sayı: 80 KÜÇÜK ÇAPLI YUVARLAK TEKSTİL MALZEMELERİ VE ÜRETİM METODLARI Öz   Özet   PDF
Ali Serkan SOYDAN, Arif KURBAK
 
Yıl: 1997 Cilt: 11 Sayı: 55-56 KULLANIM SIRASINDA GİYSİLERDE OLUŞAN DİKİŞ PATLAMALARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Öz   Özet   PDF
Sevil YEŞİLPINAR
 
Yıl: 1994 Cilt: 8 Sayı: 43-44 Kumaş Geometrik Yapısı ile Kullanım Özellikleri Arasındaki İlişkiler Öz   Özet   PDF
Güngör BAŞER
 
Yıl: 2005 Cilt: 12 Sayı: 59-60 KUMAŞ KALINLIĞININ DiKiŞ iPLiK GiDERiNE ETKİSİNiN İNCELENMESi Öz   Özet   PDF
Sevil YEŞİLPINAR, Filiz ALKiRAZ
 
Toplam 458 ögeden 176 - 200 arası << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >> 


ISSN: 2147-0510