Başlık dizinini tara


 
Sayı Başlık
 
Yıl: 2011 Cilt: 18 Sayı: 84 ARAMİD VE KARBON LİF TAKVİYELİ TERMOPLASTİK KOMPOZİT KİRİŞLERİN İMPULS GİRDİ ALTINDAKİ TİTREŞİM DAVRANIŞLARI Öz   Özet   PDF
 
Yıl: 1992 Cilt: 6 Sayı: 31 Arter Yenilme İçin Kullanılan Materyaller Öz   Özet   PDF
 
Yıl: 1991 Cilt: 5 Sayı: 27 Aşındırma ve Rezerve Baskı Öz   Özet   PDF
Recep SAYAR
 
Yıl: 1990 Cilt: 4 Sayı: 23 Aşırı Değelendirilmiş TL Politikası ve Sorunları Öz   Özet   PDF
İlker PARASIZ
 
Yıl: 2011 Cilt: 18 Sayı: 81 ASKERi VE KAMU KURULUŞLARINA AİT BiNALARIN TEMPEST GUVENLiGi İÇİN FARKLI YAPIDA DOKUMA KUMASLARIN GELİŞTİRİLMESİ Öz   Özet   PDF
Sinem BİLGİN, Öznur SARITAŞ, Gamze OKYAY, Hüseyin Gazi ÖRTLEK
 
Yıl: 2011 Cilt: 18 Sayı: 83 ASKI VE ATLAMANIN DÜZ ÖRGÜ KUMAŞLARIN ISIL KONFOR ÖZELLİKLERİNE ETKİLERİ Öz   Özet   PDF
Gözde ERTEKİN, Arzu MARMARALI
 
Yıl: 1989 Cilt: 3 Sayı: 18 AT'a Tekstil Ürünleri İhracatında Yeni Boyutlar Öz   Özet   PDF
Neriman ENER
 
Yıl: 1988 Cilt: 2 Sayı: 9 Atkı Örgülerinin Relaksasyon Doğruları Öz   Özet   PDF
Arif KURBAK
 
Yıl: 2009 Cilt: 16 Sayı: 75-76 ATKI VE ÇÖZGÜ YATIRIMLI ÖRME YAPILARININ ATKILI DÜZ ÖRME MAKİNELERİNDE ÜRETİMİ Öz   Özet   PDF
Tuba ALPYILDIZ, Arif KURBAK
 
Yıl: 1989 Cilt: 3 Sayı: 15 Az Gelişmiş Ülkelerdeki Hazır Giyim Üreticileri Tarafından Taleple İlgili Yaşanmış Sorunlar Öz   Özet   PDF
J.P. BARCLAY, M.A. HANN
 
Yıl: 2013 Cilt: 20 Sayı: 90 Azo Boyarmaddeler ile Boyanan Tekstil Malzemelerinin Haslık Özelliklerinin İncelenmesi Öz   Özet   PDF
 
Yıl: 2013 Cilt: 20 Sayı: 89 Bakır Tel İçeren Kompozit İpliklerin Fiziksel Özellikleri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Çalışma Öz   Özet   PDF
 
Yıl: 1990 Cilt: 4 Sayı: 20 Bazı 1:1 ve 1:2 Krom Boyaların Sentezi ve Yapısal İncelenmesi Öz   Özet   PDF
İnci TEZCAN
 
Yıl: 1988 Cilt: 2 Sayı: 7 Bazı Önemli Yerli Irk Koyun Yünlerinin Beyazlık Dereceleri Üzerinde Bir Araştırma Öz   Özet   PDF
Özcan SARI
 
Yıl: 2008 Cilt: 15 Sayı: 69 BAZI TEKSTİL LİFLERİNİN YÜZEYLERİNİN ATOMİK KUVVET MİKROSKOBU İLE NANO BOYUTTA İNCELENMESİ Öz   Özet   PDF
Serpil KORAL KOÇ, Aslı ŞENGÖNÜL HOCKENBERGER
 
Yıl: 1987 Cilt: 1 Sayı: 6 Benzetim Yönteminin Bilgisayar Yardımıyla Eriyikten PET Lifi Çekmeye Uygulanması Öz   Özet   PDF
Ragıp PEKDİKER
 
Yıl: 2006 Cilt: 13 Sayı: 62-63 BEZAYAGI DOKUMA KUMAŞLARDA ÇÖZGÜ GERGiNLiGi iLE ÇÖZGÜ VE ATKI KIVRIMI ARASINDAKi İLİSKİNİN DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI Öz   Özet   PDF
Gülcan ÖZKAN
 
Yıl: 1996 Cilt: 10 Sayı: 51-52 Bilgisayar Destekli İş Etüdü Uygulamalarına Modüler Yaklaşım Öz   Özet   PDF
Gülseren KURUMER
 
Yıl: 1988 Cilt: 2 Sayı: 11 Bir İşçi Tarafından Bakılan Bir Grup Makinanın Verimliliğinin Hesaplanması İçin Matematiksel Bir Yaklaşım Öz   Özet   PDF
Güngör BAŞER
 
Yıl: 2007 Cilt: 14 Sayı: 68 BİR KONFEKSİYON İŞLETMESİNDE OFİS ÇALIŞANLARININ KAYIP ZAMANLARININ İŞ ÖRNEKLEMESİ YÖNTEMİYLE BELİRLENMESİ Öz   Özet   PDF
Mücella GÜNER, İnci YAŞATAN, A.Aslı İLLEEZ
 
Yıl: 1987 Cilt: 1 Sayı: 6 Bir Tekstil İşletmesinin Gerçek Kapasitesini Hesaplayarak Yönetim Karar Seçeneklerini Üreten Bir Bilgisayar Programının Geliştirilmesi Öz   Özet   PDF
Güngör BAŞER, Uğur KAHYAOĞLU
 
Yıl: 2013 Cilt: 20 Sayı: 90 Bisikletçi Giysilerinde Dikim İşleminin Isıl Konfor Özelliklerine Etkisi Öz   Özet   PDF
Nida OĞLAKCIOĞLU, A. Aslı İLLEEZ, M. Çetin ERDOĞAN, Arzu MARMARALI, Mücella GÜNER
 
Yıl: 1993 Cilt: 7 Sayı: 37 Bitki Hücre Çeper Selülozunun Fibriler ve Kristalin Yapısı Öz   Özet   PDF
Gülseren YAZICIOĞLU
 
Yıl: 1992 Cilt: 6 Sayı: 35 Bitki Hücre Çeper Selülozunun Fibriler ve Kristalin Yapısı Öz   Özet   PDF
Gülseren YAZICIOĞLU
 
Yıl: 2013 Cilt: 20 Sayı: 89 Bitkisel Tabaklanmış Saraciyelik Derilerde Yağlayıcı Polimerlerin Kullanılabilirliği Öz   Özet   PDF
 
Toplam 458 ögeden 26 - 50 arası << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >> 


ISSN: 2147-0510