Hazır Giyim Sektöründe Sürdürülebilirliğin Yöneticiler Açısından Değerlendirilmesi

Emine KOCA, Cantürk ÖZ, Berna YILDIRIM ARTAÇ
1.598 403

Öz


Sürdürülebilirlik, kaynakların en az kullanımıyla, en faydalı sonucu elde etmek amacıyla yapılan uygulama ve planlamalardır. İşletmelerde teknik, uygulama ve maddi kararları veren yöneticilerin; artık ve atıkların azaltılması, iş gücünün dengeli dağılım ve adil ücretlendirilmesi, giysi sezonlarının azaltılması gibi ek maliyet olarak algılanabilecek uygulamaları destekleyici kararlar alması, sektörde sürdürülebilirliğin kalıcı hale getirilebilmesi için önem taşımaktadır. Giyim sektöründe sürdürülebilirlik konusunda yöneticilerin bakış açılarını belirlemeyi amaçlayan bu çalışmada; Ankara ve İstanbul’da hazır giyim üretimi yapan işletmelerin yöneticilerine, araştırmacılar tarafından geliştirilmiş anket formu uygulanmıştır. Elde edilen veriler Sosyal Bilimler İstatistik Paketi (SPSS) kullanılarak analiz edilmiş, tablolar halinde sunularak yorumlanmış ve öneriler getirilmiştir.

Tam metin:

ÖZET PDF