Çok Tabakalı Kaplama Yönteminin Emdirme Metoduna Göre Uygulanabilirliğinin Araştırılması

Şule S. UĞUR, Merih SARIIŞIK
1.036 331

Öz


Bu çalışmada, çok tabakalı kaplama yönteminin emdirme metoduna göre tekstil materyallerinde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla, pamuklu kumaşlar polielektrolitler ile daldırma ve emdirme metotlarına göre çok tabakalı filmler ile kaplanmıştır. Çok tabakalı kaplama işleminden geçirilen pamuklu kumaşların FTIR-ATR ve XPS analizleri, beyazlık dereceleri ve hava geçirgenliği testleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca farklı tabaka sayılarında polielektrolit tabakalar içeren kumaşlar metilen mavisi ile boyanmış, pamuklu kumaşların renk verimi değerleri belirlenmiştir.

Tam metin:

ÖZET PDF