Yünlü Kumaşların Kebrako Ekstresi Kullanılarak Basılması

Gökhan ERKAN, Serpil DENİZ
1.305 543

Öz


Bu çalışmada doğal boyarmadde olarak Kebrako ağacının ekstresi kullanılmıştır. Yünlü kumaşlar; bakır (II) sülfat, gümüş nitrat, potasyum bikromat, nikel (II) sülfat, demir (II) sülfat, alüminyum potasyum sülfat metal tuzları ile ön ve sonradan mordanlama olmak üzere iki farklı yönteme göre mordanlanmışlardır. Guar ve Arap zamkı kullanılarak baskı işlemi gerçekleşmiştir. Baskılı örneklerin kolorimetrik ve renk verimi değerleri ve haslık özellikleri incelenmiştir. En yüksek K/S değeri gümüş nitrat mordan maddesi ile sonradan mordanlama işleminde elde edilmiştir. Arap zamkının baskı patına ilavesi renk özellikleri açısından olumlu etki sağlamıştır.

Tam metin:

ÖZET PDF