Effect of Fragrance Finish on Mechanical and Comfort Properties of Digitally Printed Fabric

Tabassum AAMIR, Muhammad ANWAAR, Ayesha HUSSAIN, Nighat BHATTI, Zafar JAVED
1.979 762

Öz


ellikle bayan giyiminde koku bitim işlemi görmüş kumaşlara olan talep artmasının bir sonucu olarak, bu çalışmada da %100 pamuklu kumaşlara eşlenik veya eşlenik olmayan baskılar, dijital baskı tekniği kullanılarak uygulanmıştır. Önceki çalışmamızda koku bitim işleminin kullanıcının algısına etkisinin yanısıra eşlenik (karşılıklı) baskı işleminin pozitif ve daha az maliyetli etkisini belirtmiştik [1]. Kumaşın estetik özelliklerinin yanı sıra, giyim amaçlı diğer bazı özellikleri de hesaba katılmalıdır. Bu sebeple bu çalışmada, koku bitim işleminin kumaşın mekaniksel ve konfor özelliklerine etkisi incelenmiştir. Mekanik özelliklerinin yanı sıra koku bitim işleminin kumaştaki nem yönetimine, su ve hava geçirgenliğine etkisi araştırılmış ve sonuçları sunulmuştur

Anahtar kelimeler


Koku, Bitim işlemi, Mekanik, Konfor, Nem yönetimi, Kumaş özellikleri

Referanslar


Anwaar, M. & Aamir, T., (2013), Assessment of Customer Experience and Fragrance Finished Fabric with Corresponding and Non-Corresponding Prints, Proceeding of 2nd International Textiles and Costume Congress, pp. 230- 239, October 2013, Kasetsart University, Bangkok

Vijayalakshmi, D. & Ramachandran, T., (2012), Isolates Application of Multi-Functional Finishes on Denim Garments, Daffodil International University Journal of Science and Technology, Vol. 7, Issue. 1.

Karolia, A. & Mendapara, S., (2007), Imparting Antimicrobial and Fragrance Finsh on cotton using chitosan with silicon softener, Indian Journal of Fibre & Textile Research, pp. 99-104, Vol. 32.

Shiqi, L. Lewis, E. Stewart, M. Qian, L. & Boyter, H., (2008), Effect of finishing methods on washing durability of microencapsulated aroma finishing, Journal of the Textile Institute, pp. 173-183, Vol. 99.

Hegemann, D. Hossain, M. & Balazs D.J., (2007), Nanostructured plasma coatings to obtain multifunctional textile surfaces, Progress in Organic Coatings, pp. 237-240, Vol. 58