Disposable Mask Design for Odor Pollution in the Work Environment

Ayşe Merih SARIIŞIK, Gülşah Ekin KARTAL
2.499 819

Öz


Ortam kokusu çalışma alanı ve hayati fonksiyonların en önemlisi olan nefes alma açısından oldukça önemlidir. Güzel kokulu bir ortamda çalışan insanların çok daha verimli çalıştıkları ortadadır. Koku kirliliği bulunan ortamlar, çalışanların iş arzusunun belirgin olarak azalmasına neden olur. Birçok şirket bu amaçla ortam kokusunu düzelten koku aparatlarına sahiptir. Ancak yoğun çalışma koşulları ve çalışma temposunun yüksekliği nedeniyle, şirketler bu konuya dikkat etmemektedir. Bu nedenle, aparatların %30’u etkili kullanılmamaktadır. Koku kirliliği maskeleri bu tür ortamlarda çalışanlar için tercih edilir bir hale gelmiştir. Bu çalışmada, kötü koku nedeniyle oluşan rahatsızlığı ve verimsizliği azaltmak amacıyla bir maske tasarlanmıştır. Bu amaçla kapsüle edici ajan olarak lipozom kapsülleri üretilmiş ve güzel koku veren limon yağı lipozomlar içerisine kapsüllenmiştir. Bu kapsüller, poliüretan bağlayıcılar yardımıyla emdirme yöntemi ile dokusuz yüzey maskelere aktarılmıştır. Kapsülasyonun gerçekleşme durumu ve tekstil yüzeyi üzerinde kapsüllerin varlığının incelenebilmesi amacıyla SEM, TGA, FT-IR, DSC, GC analizleri ve partikül boyut ölçümü yapılmıştır. Sonuçlar, limon yağı içeren lipozomların maskeler üzerine kimyasal bağlar ile bağlandığını ortaya çıkarmıştır

Anahtar kelimeler


Lipozom, limonen, kapsül, tek kullanımlık maske

Referanslar


Altay, P., Sarıışık, A.M. (2012). Tekstil Boyama İşlemlerinde Lipozomların Kullanımı, Tekstil ve Mühendis, 19: 86, 56.

http://www.izon.com/media/webinars/

Barani, H., Montazer, M. (2008). A Review on Applications of Liposomes in Textile Processing, Journal of Liposome Research, 18:249.

Yurdakul, A., Atav, R., (2007). Lipozomların Yapısı ve

Sınıflandırılması, Tekstil ve Konfeksiyon, 4243, 247.

El-Zawahry, M.M., El Shami, S., El Mallah, M.H., (2007). Optimizing a Wool Dyeing Process with Reactive Dye by Liposome Microencapsulation, Dyes Pigm., 74, 684.

De La Maza, A.,Coderch, L., Serra, S., Parra, J.L., (1997). Phosphatidylcholine Unilamellar Liposomes as Vehicles for a 1:2 Metal Complex Dye in Wool Dyeing, Journal of the Society of Dyers and Colourists, 165:169, 113.

Marti, M. L.,Coderch, A., De la Maza, A., Manich, A., Para, J.L., (1998). Phosphatidylcholine Liposomes as Vehicles for Disperse Dyes for Dyeing Polyester/Wool blends, Textile Research J., 68: 3, 209.

Marti, M., De La Maza, A., Parra, J.L., Coderch, L., (2001). Dyeing Wool at LowTemperatures: New Method Using Liposomes, Textile Res. J., 71: 8, 678.

Montazer, M.,Validi, M., Toliyat, T., (2006). Influence of Temperature on Stability of Multilamellar Liposomes in Wool Dyeing, Journal of Liposome Research, 16: 81.

Nelson, G. (2002). Application of Microencapsulation in Textiles, Int. J. Pharm., 242: 55.

Baptista, A.L.F., Coutinho, P.J.G., Real Oliveira, M.E.C.D., RochaGomes, J.I.N. (2003). Effect of Temperature and Surfactant on the Control Release of Microencapsulated Dye in Lecithin Liposomes. I, Journal of Liposome Research, 111: 121, 13.

Maia, M. F. ve Moore, S. J. (2011). Plant-based insect repellents: A review of the irefficacy, development and testing, 4 Eylül 2012, http://www.malariajournal.com /content /10/S1/S11.

Aydin, Y. M., Yaman, B., Koca, H., Dasdemir, O., Kara, M., Altiok, H., Dumanoglu, Y., Bayram, A., Tolunay, D., Odabasi, M., Elbir, T. (2014). Biogenic volatile organic compound (BVOC) emissions from forested areas in Turkey: Determination of specific emission rates for thirty-one tree species, Science of the Total Environment, 490, 239–253.