Mechanical and Thermal Properties of Wool Waste Fabric Reinforced Composites

Sevhan Müge YÜKSELOĞLU, Mehmet ÇALIŞKAN
2.354 750

Öz


Günümüzde, tekstil kompozitlerinde dokusuz ve dokuma kumaşlar takviye materyali olarak kullanılabilmektedir. Bu yapılarda, yaygın olarak cam ve karbon elyafının kullanıldığı görülmektedir. Bununla birlikte aşağı-yukarı son on yılda, araştırmacılar doğal elyaf takviyeli kompozitlere de ilgi göstermektedir. Bu çalışmada ise, yün atık kumaş kullanılarak hafif ağırlıkta kompozit malzeme üretimi hedeflenmiştir. Bunun için, çözgü yönünde yün kumaş ile birlikte bunların atık karışımları takviye malzemesi olarak kullanılmıştır. Daha sonra, üretilen yün takviyeli kompozit yapıların izod darbe, mukavemet gibi mekanik özellikleri yanında termal özellikleri de test edilmiştir. İlaveten, numunelerin elektron mikroskobunda kırık yüzey morfolojileri incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, yün kumaş ve bunların atıklarından üretilen takviyeli kompozit malzemelerin tekstil kompozitleri olarak hafif ağırlıklı yapılar üretebilmek gayesi ile yapı endüstrisinde kullanılabileceği görülmektedir. Gelecekte de, yün atık kumaş takviyeli kompozitlerin mekanik özelliklerini iyileştirmek için çeşitli atık yüzdelerde çalışma imkânı mevcuttur. Üretilen kompozitlerin termal iletkenlikleri, yapıdaki atık miktarı arttıkça artmaktadır. Sonuç itibarı ile gelecekte, yün atık malzemeler tekstil materyallerinin geri dönüşümünde hafif ağırlıklı takviye kompozitleri olarak kullanılabilir

Anahtar kelimeler


Yün, atık, kumaş, mekanik özellikler, termal özellikler, takviyeli kompozitler

Referanslar


Bledzki, A., Zhang,W., Chate, A., (2001), Natural-fibre- reinforced polyurethane microfoams, Composites Science and Tehcnology, 61, 2405-2411

Prasad, A., Rao, K., (2011), Mechanical properties of natural fibre reinforced polyster composites: Jowar, sisal and bamboo, Materials and Design, 32, 4658-4663

Basu,S., Tensile deformation of fibers used in textile industry, http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/5991-0274EN.pdf , Access date 22.06.2014

Barone, J., Schmidt, W, Liebner, C., (2005), Compounding and molding of polyethylene composites reinforced with keratin feather fiber, Composites Science and Technology, 65, 683-692

Barone, J., Schmidt, W., (2005), Polyethylene reinforced with keratin fibres obtained from chicken feathers, Composites Science and Technology, 65, 173-181

Aluigi, A., Vineis,C., Ceria, A., Tonin, C., (2008), Composite biomaterials from fibre wastes:Characterization of wool- cellulose acetate blends, Composites: Part A, 39, 126-132

Yukseloglu, S., Yoney, H., (2009), Bamboo fibre reinforced composite structures and their mechanical properties, Tekstil ve Konfeksiyon, 4, 261-264

Conzatti, L., Giunco, F., Stagnaro, P., Patrucco, A., Marano, C., Rink, M., Marsano, E., (2013), Composites based on polypropylene and short wool fibres, Composites: Part A, 47, 165-171

Conzatti, L., Giunco, F., Stagnaro, P., Patrucco, A., Tonin, C., Marano, C., Rink, M., Marsano, E., (2014), Wool fibres functionalised with a silane-based coupling agent for reinforced polypropylene composites, Composites: Part A, 61, 51-59

Etaati, A., Pather, S., Fang, Z., Wang, H., (2014), The study of fibre/matrix bond strength in short hemp polypropylene composites from dynamic mechanical analysis, Composites: Part B, 62, 19-28

TS 1398 EN ISO 527, (1997), Plastikler Çekme Özellikle- rinin Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye

TS EN ISO 180, (2006), Plastikler İzod Darbe Mukave- metinin Tayini, Türk Standartlar Enstitüsü, Ankara, Türkiye