Analysis of Morphology, Luminescent Properties and Illuminating Durability of Photoluminescent Fibre

Demet YILMAZ, Gamze GÜDER, Tevfik DİKİDAŞ
2.929 946

Öz


Bu çalışmada, luminesans malzeme içeren iplik ve kumaş numunelerinin morfolojisi, yüzey ve gerilme özellikleri ile parlama yoğunluğu ve emisyon (yayınım) bozunma karakterleri analiz edilmiştir. Luminesans (parlayan) iplik ve kumaşları dört farklı ışık türü (UV, TL84, D65 ve F) ile 1 ve 5 dakika olmak üzere iki farklı sürede aktive (şarj) edilmiştir. Aktivasyon süresi, ışık türü, numune formu ve ağırlığının, başlangıç ışık (parlama) yoğunluğu ve parlaklığın zamana bağlı olarak değişimine etkisi belirlenmiştir. Çalışmada, günlük kullanım veya tekstil prosesleri sırasında karşılaşılan sürtme ve yıkama etkilerinin parlama özelliklerine etkisi incelenmiştir.

Anahtar kelimeler


Luminesans malzeme, parlama, parlaklık, fonksiyonel lif.

Referanslar


Çukul, D., (2013), Teknik İpliklerde Son Yıllardaki Gelişmelere Örnekler, Tekstil ve Mühendis, 20, 91, 50-63.

Shim, E., Pourdeyhimi, B., Little, T.J., (2004), Luminescence and Mechanical Properties of Photoluminescent Core Bicomponent Fibers, Textile Research Journal, 74, 11, 982-988.

Bracko, S., Rijavec, T., Bizjak, G., Gorenšek, M., (2011), Impregnation Dyeing Of Cotton/Polyester Spun Yarn Mixture With Photoluminescent Pigments, Tekstil ve Konfeksiyon, 1/20

Cheng,Y., Zhao,Y., Zhang,Y., Cao, X., (2010), Preparation of SrAl 2 O4:Eu 2+, Dy 3+ fibers by electrospinning combined with sol–gel process, Journal of Colloid and Interface Science, 344, 321–326.

Ge, M., Guo, X., Yan, Y., (2012), Preparation and study on the structure and properties of rare-earth luminescent fiber, Textile Research Journal, 82, 7, 677–684.

Yan,Y., Ge, M., Li, X., Kumar, D.N.T., (2012), Morphology and spectral characteristics of a luminous fiber containing a rare earth strontium aluminate, Textile Research Journal, 82, 17, 1819–1826.

Mishra, S.B., Mishra, A.K., Revaprasadu, N., Hillie, K.T., Steyn, W.J., Coetsee, E., Swart, H.C., (2009), Strontium Aluminate/Polymer Composites: Morphology, Luminescent Properties and Durability, Journal of Applied Polymer Science, 112, 3347–3354.

Peng, L., Luo, Y., Dan, Y., Zhang, L., Zhang, Q., Xia, S., Zhang, X., (2006), The study of preparation and luminescence of polymethyl methacrylate/rare earth composite luminescent materials, Colloid Polymer Science, 285, 153–160.

TS EN ISO 12945-2 Textiles- Determination of fabric propensity to surface fuzzing and to pilling- Part 2: Modified Martindale method (ISO 12945-2:2000), (2002).

AATCC Test Method 20-2002: Fiber Analysis-Qualitative, AATCC Technical Manual, (2003).

Verivide Light Cabinet User’s Guide. Haranath, D., Shanker, V., Chander, H., Sharma, P., (2002), Studies on the decay characteristics of strontium aluminate phosphor on thermal treatment, Materials Chemistry and Physics, 78, 6–10.

Hunterlab, (2008), Insight on Color: Equivalent White Light Sources and CIE Illuminants, 17, 5, 1-3.

Cheng, K.P.S., Li, C.H.L., (2002), JetRing Spinning and its Influence on Yarn Hairiness, Textile Research Journal, 72, 12, 1079–1082.