The Effect of Intermingling Process Parameters on the Synthetic Filament Yarn Strength

Mehmet Emin YÜKSEKKAYA, İsmail ÖZTANIR
2.737 2.464

Öz


Yüksek miktarlı gerilmelere karşı filament iplikleri daha dayanıklı hale getirmek amacıyla kullanılan en iyi yöntemlerden birisi puntalama işlemidir. Bu işlem ipliklere mukavemet kazandırma açısından haşıllama ve büküm gibi konvansiyonel metotların yerini almaya başlamıştır. Puntalama işlemi ipliklerin uzunluğu boyunca punta noktaları ve açık bölgeler şeklinde multifilament iplikleri birbirine dolamaktadır. Bu da multifilament ipliklerin mukavemet değerinin her bir filament ipliğin mukavemet değerinden tamamen farklılaşmasına neden olmaktadır. Bir multifilament ipliğin punta kalitesini ölçmek için genellikle punta sayısı ve sağlamlığı parametreleri kullanılmaktadır. Bu değişkenlere uygun olarak istatistiksel sonuçlar makine hızı ve iplik tipi değerlerinin punta sayısı ve mukavemet değeri üzerinde etkili olduğu, bununla birlikte tek başına makine hızı değerinin mukavemet üzerinde anlamlı bir etkisinin olmadığını göstermektedir. Bu çalışma filament iplik mukavemeti üzerindeki puntalama etkisini tanımlamaya çalışmaktadır.

Anahtar kelimeler


Puntalama, çekme mukavemeti, hava jeti, filament iplik.

Referanslar


Demir, A., (2006), Sentetik Filament İplik Üretim ve Tekstüre Teknolojileri, Şan Ofset, İstanbul.

Alagirusamy, R., Ogale, V., Vaidya, A., and Subbarao, P.M.V., (2005), Effect of Jet Design on Commingling of Glass/Nylon Filaments, Journal of Thermoplastic Composite Materials, 18, 255–268.

Ogale, V., and Alagirusamy, R., (2005), Tensile Properties of GF-polyester, GF-nylon and GF-polypropylene Commingled Yarns, Journal of The Textile Institute, 98:1, 37

Webb, C.J., Waters, G.T., Thomas, A.J., Liu, G.P., and Thomas, E.J.C., (2007), Optimizing Splicing Parameters for Splice Aesthetics for a Continuous Filament Synthetic Yarn, Journal of The Textile Institute, 100(2): 141–151. Golzar, M., Brunig, H., and Mader, E., (2007), Commingled Hybrid Yarn Diameter Ratio in Continuous FiberReinforced Thermoplastic Composites, Journal of Thermoplastic Composite Materials, 20, 17–26.

Chau, S.W., and Liao, W.L., (2008), Determination of Yarn Interlacing Frequency of Triangular Interlacing Nozzles Through a Compressible Flow Simulation, Textile Research Journal, 78(8): 699–709.

Boubaker, J., Chahbani, S., Ben Hassen, M., and Sakli, F., (2009), Modelling of the Longitudinal Structure of Elastic Spliced Yarns, Journal of the Textile Institute, 101(11): 1022–1026.

Webb, C.J., Waters, G.T., Liu, G.P., and Thomas, C., (2009), The Influence of Yarn Count on the Splicing of Simple Continuous Filament Synthetic Yarns, Textile Research Journal, 79(3): 195–204.

Baykal, P.D., and Özkan, İ., (2012), The Effect of the Production Parameters of Intermingling and Filament Properties on the Stability of Yarn Nips, Tekstil ve Mühendis, 19(87): 1–6.

Kravaev, P., Stolyarov, O., Seide, G., and Gries, T., (2013), A Method for Investigating Blending Quality of Commingled Yarns, Textile Research Journal, 83(2): 122–129.