ANGORA LİFLERİNİN BOYANABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK İŞLEM İLE GELİŞTİRLMESİ

Abbas YURDAKUL, Perrin AKÇAKOCA, Rıza ATAV
1.654 1.002

ÖzTam metin:

Özet PDF