ANGORA LİFLERİNİN BOYANABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK İŞLEM İLE GELİŞTİRLMESİ

Abbas YURDAKUL, Perrin AKÇAKOCA, Rıza ATAV
1.751 1.045

ÖzTam metin:

Özet PDF