ANGORA LİFLERİNİN BOYANABİLİRLİĞİNİN ENZİMATİK İŞLEM İLE GELİŞTİRLMESİ

Abbas YURDAKUL, Perrin AKÇAKOCA, Rıza ATAV
1.996 1.130

ÖzTam metin:

Özet PDF