Bisikletçi Giysilerinde Dikim İşleminin Isıl Konfor Özelliklerine Etkisi

Nida OĞLAKCIOĞLU, A. Aslı İLLEEZ, M. Çetin ERDOĞAN, Arzu MARMARALI, Mücella GÜNER
2.892 816

Öz


Son yıllarda, artan tüketici beklentilerini karşılamak amacıyla özellikle spor giysiler için yeni özel kumaş yapıları ile yüksek performanslı lif ve iplik tipleri geliştirilmektedir. Giysilerin estetik ve modaya uygunluğu yanı sıra performans ve konfor özellikleri bu tip fonksiyonel giysilerde en önemli özelliklerdir. “İyi” bir spor giysinin, son kullanım amacına göre dört temel fonksiyona (kötü hava koşullarına karşı koruma, yüksek ısıl izolasyon, nefes alabilirlik ve esneklik) sahip olması beklenmektedir. Bu çalışmanın konusu olan bisikletçi giysilerinde ise sporun açık havada gerçekleştirilmesi ve yüksek fiziksel aktivite içermesi nedeniyle, farklı dış ortam koşullarına karşı koruma ve yüksek ısıl konfor özelliklerini sağlaması gerekmektedir. Bu bağlamda, bisikletçi giysilerinden genel olarak beklentiler; mükemmel nem yönetimi, yüksek nefes alabilirlik, çabuk kuruma, hafiflik, rüzgar dayanımı, yüksek aerodinamik performansı, ultraviyole koruması ve anti bakteriyel özellikler olarak sayılabilir. Bu çalışmada, bisikletçi giysilerinde yaz ve kış aylarında kullanılan dört farklı kumaş yapısının ısıl konfor özellikleri incelenmiştir. Bu kapsamda, ısıl direnç, ısıl soğurganlık, bağıl su buharı geçirgenliği ve hava geçirgenliği gibi önemli ısıl konfor parametreleri test edilmiş ve elde edilen sonuçlar son kullanım amacına göre değerlendirilerek dikim işleminin ısıl konfor özelliklerine etkileri ortaya konmuştur.

Anahtar kelimeler


Bisikletçi giysileri, dikiş tipi, giysi konforu, ısıl konfor

Tam metin:

Özet PDF

Referanslar


Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A., (2010), Rejenere Selüloz Liflerinin Kompresyon Çoraplarının Isıl Konfor Özelliklerine Etkisi, Tekstil ve Mühendis, 17(77), 6-12.

Oğlakcıoğlu N., Özdil N., (2006), Thermal Comfort of Cotton Socks, CIRAT-2 (The Second International Conference of Applied Research on Textile), Bildiri kitabı, 30.11.2006/ 02.12.2006, Monastir, Tunus.

Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A., (2009), Thermal Comfort Properties of Double Face Fabrics Knitted with Cotton and Polypropylene, AUTEX 2009, Bildiri kitabı, 26-28 Mayıs 2009, İzmir, Türkiye.

Marmaralı A., Kadoğlu H., Oğlakcıoğlu N., Bedez Üte T., (2008), Thermal Comfort Properties of Milk Protein/Cotton Fiber Blended Knitted Fabrics, Simpozionul Anual Al Spe- cialiştilor Din Industria De Tricotaje-Confectii, Bildiri kitabı, 13-15 Kasım 2008, Iaşi, Romanya.

Oğlakcıoğlu N., Çelik P., Bedez Üte T., Marmaralı A., Kadoğlu H., (2009), Thermal Comfort Properties of An- gora Rabbit/Cotton Fiber Blended Knitted Fabrics, Textile Research Journal, 79(10), 888-894.

Süpüren, G., Oğlakcıoğlu, N., Özdil N., Marmaralı A., (2011), Moisture Management and Thermal Absorptivity Properties of Double-Face Knitted Fabrics, Textile Research Journal, 81(13), 1320-1330.

Özdil N., Marmaralı A., Dönmez Kretzschmar S., (2007), Effect of Yarn Properties on Thermal Comfort of Knitted Fabrics, International Journal of Thermal Sciences, 46, 1318- 1322.

Marmaralı A., Oğlakcıoğlu N., Dönmez Kretzschmar S., (2006), Thermal Comfort and Elastic Knitted Fabrics, CIRAT-2 (The Second International Conference of Applied Research on Textile), Bildiri kitabı, 30.11.2006/02.12.2006, Monastir, Tunus.

Erdoğan, M. Ç., (1993), Giysi Fizyolojisi, Tekstil ve Konfek- siyon, 33, 63-66.

Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A., (2007), Thermal Comfort Properties of Some Knitted Structures, Fibres&Textiles in Eastern Europe, 15 (5-6/64-65), 94-96.

Havenith G., (2002), The Interaction of Clothing and Ther- moregulation, Exogenous Dermatology, 1(5), 221-230.

Akçakoca Kumbasar E. P., Marmaralı A., Oğlakcıoğlu N., (2011), Finishing Treatment Effects on Thermal Comfort Properties of Three-Yarn Fleece Fabrics, AATCC Review, 11(4), 46-51.

İlleez A. A., Oğlakcıoğlu N., Marmaralı A., (2008), Effects of Different Stitch Types on the Thermal Properties of Fabrics, CIRAT-3 (The Third International Conference of Applied Research on Textile), Bildiri kitabı,13-16 Kasım 2008, Tunus.

Koca C., Kadınların spor tarihi bir mücadele tarihidir, http://www.cinsiyetvespor.org, (Erişim tarihi: Nisan 2013).

http://kocaelibisiklet.blogspot.com/2011/06/kadlar-icin- bisiklet.html (Erişim tarihi: Mart 2013).

Dikiş Tipleri Kataloğu, (2004), Coats Türkiye

http://bicycleworldofhouston.com/articles/all-new-2008- bicycle-world-clothing-line-up-pg243.htm (Erişim tarihi: Ni- san 2013).

Fiala, D., Lomas, K.J., Stohrer, M., (2001), Computer Pre- diction of Human Thermoregulatory and Temperature Re- sponses to a Wide Range of Environmental Conditions, Inter- national Journal of Biometeorology, 45, 143-159.

Hes L., (1999), Optimisation of Shirt Fabrics' Composition from the Point of View of Their Appearance and Thermal Comfort, International Journal of Clothing Science and Tech- nology, 11 (2/3), 105-115.

Bogusławska-Bączek M., Hes L., (2013), Effective Water Vapour Permeability of Wet Wool Fabric and Blended Fab- rics, Fibres & Textiles in Eastern Europe, 21 1(97), 67-71.

TS EN 31092, (2000), Tekstil - Fizyolojik Özelliklerin Tayini - Kararlı Şartlarda Isıl Direncin ve Su Buharına Karşı Di- rencin Ölçülmesi.

TS 391 EN ISO 9237, (1999), Tekstil - Kumaşlarda Hava Geçirgenliğinin Tayini

Erdoğan M. Ç., Giysi Konforu, (1998), K.K Komutanlığı Üçüncü Levazım Maliye Sempozyumu, Kasım, İstanbul.